Szczęśliwy numerek na dziś:

Nie jest losowany (Niedziela)Nasi PARTNERZY

Klasa 3b warsztatach w OHP

23
września
2017

22 września uczniowie klasy 3b uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Zajęcia były poświęcone kształtowaniu kariery zawodowej.
ohp_3b.jpg

W pierwsych tygodniach września uczniowie klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, wraz ze swoimi wychowawcami
i pedagogiem szkolnym, uczestniczyli w ogniskach integracyjnych.

Spotkania odbywały się na kampingu przy ul. Piłsudskiego. Jak wspominają pierwszoklasiści, każde upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze. Uczniowie mieli możliwość lepszego poznania swoich kolegów. Dzięki spotkaniom atmosfera
w klasach jest przyjemniejsza i cieplejsza. ogniska_2017.jpg

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły znajdziecie w regulaminie.
Regulamin konkursu fotograficznego.

Szansa na stypendium

20
września
2017

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej
z małych miejscowości.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają podane kryteria:
- uzyskali średnią ocen 4,5;
- pochodzą ze wsi lub małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
- posiadają dochód brutto na jednego członka rodziny niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
- posiadają dodatkowe osiągnięcia w nauce, wolontariacie, sporcie itd.;
- uzyskali pozytywną opinię katechety, wychowawcy oraz proboszcza.
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł. Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.
W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania
o charakterze wolontariatu.
Aby złożyć wniosek o stypendium należy skontaktować się z koordynatorem diecezjalnym – w diecezji tarnowskiej jest nim ks. Tadeusz Michalik
(kontakt: 14/ 631 173 50, Wydział Katechetyczny, ul.Legionów 30, Tarnów).
Więcej informacji:www.dzielo.pl. dzielo_tysiaclecia.jpg

Ogłaszamy coroczną zbiórkę przyborów szkolnych dla wychowanków Klubu Integracji Międzypokoleniowej „Lumen” (dawna świetlica profilaktyczno-wychowawcza).
Przewodniczący klas proszeni są o kontakt z organizatorami akcji - panią Magdaleną Stochmal lub panią Urszulą Banaś-Mróz do dnia 20.09.2017.

Uwaga absolwenci

6
września
2017

Świadectwa dojrzałości poprawki będą wydawane w dniu 12 września
w godz.8.00-15.00.

Rodzice składają dokumenty do 15 września. Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie, hektar przeliczeniowy to 288,00 zł.
Dokumenty do pobrania.
Oświadczenie.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
Informacja o fakturach.

Znowu w szkole

4
września
2017

Społeczność VII Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła dzisiaj nowy rok szkolny. Uroczystość odbyła się w kinie "Marzenie", a poprzedziła ją Msza Święta w Bazylice Katedralnej.
Na część oficjalną złożyły się prezentacja multimedialna poświęcona rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wystąpienie dyrektora szkoły, pana Mariana Kozika. Następnie uczniowie klas drugich i trzecich zaśpiewali piosenki, w trzech językach, które z optymizmem wprowadziły obecnych w nowy rok szkolny.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas,
a pierwszoklasiści także na zwiedzanie szkoły. ROZPO_2017.JPG

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczniemy uroczyście 4 września
o godz. 9.00 w kinie "Marzenie".

Wcześniej, o godz. 8.00 w Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy!

Starsze informacje w Archiwum.