Udział uczniów w projekcie “Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa”.

Uczniowie klas IIIb, IIIc, IIIe – uczestniczyli w projekcie “Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacją z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami”. – realizowanym przez UEK. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w grze dydaktycznej “Dobro społeczne, a państwo – eksperyment ekonomiczny”, zajęcia były prowadzone dynamicznie i zrozumiale dla uczestników […]