Zajęcia warsztatowe w Powiatowym Urzędzie Pracy

„Najlepszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz” – Edison Uczniowie klas Ia i Id uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w PUP podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w trakcie których testem zdolności przedsiębiorczych zbadali swoje predyspozycje do bycia osoba przedsiębiorczą oraz opracowali swój pierwszy biznes plan.