Zmarł śp. Ryszard Cabaj.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. odszedł od nas śp. mgr inż. Ryszard Cabaj. Długoletni nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży oraz w-ce dyrektor w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Tarnowie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja , Pracownicy oraz cała społeczność VII LO w Tarnowie.

Masz święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r. o godzinie 12.oo w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Krzyżu, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Post Author: 7lo