Ogłoszenie.

1) Zarządzeniem Nr 395/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 sierpnia 2020 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W związku z tym, szkoły mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2020/2021 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od 25 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r.

2) Stypendium szkolne na rok szkolny 2020 /2021. Kryterium dochodowe  528 zł na jedną osobę w rodzinie. Informacje w sekretariacie bądź u pedagoga szkolnego

Post Author: 7lo