Uzdolniona młodzież VII LO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez […]

Informacja o zdalnym nauczaniu

Od dnia 19.10.2020 (poniedziałek) do odwołania w związku z wejściem miasta Tarnów do „czerwonej strefy” zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w VII Liceum Ogólnokształcącym. Uprzejmie prosimy rodziców i uczniów o sprawdzanie na bieżąco informacji pojawiających się w e-dzienniku oraz na witrynie szkoły.    Projekt „Zdalna szkoła + ” – możliwość pozyskania laptopów do zdalnego nauczania www.viilo-tarnow.pl/public_html/2020/09/04/laptopy […]

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 16 października 2020r. Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w sprawie zdalnego nauczania.

Ze względu na wprowadzenia czerwonej strefy w mieście Tarnów, zarządzam, co następuje:  §1 Od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) wprowadzam zdalne nauczanie w VII LO w Tarnowie, aż do odwołania. §2 W okresie zdalnego nauczania zadania wynikające ze Statutu, Prawa Oświatowego, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których  mowa w Rozporządzeniu […]

Integracja w Zatorze

9 października klasy 1A, 1C i 1D wzięły udział w całodniowej wycieczce  do Energylandii. Organizatorzy, czyli klasa 1A spisali się na medal. Opiekunami grupy były Pani Profesor R. Susułowska, I. Chorabik-Pabian, E. Ostrowska. Wspaniała pogoda, dobre humory i park rozrywki to składniki na udany aktywny wypoczynek.Wszystkim go polecamy .                […]

Skip to content