Informacja o zdalnym nauczaniu

Od dnia 19.10.2020 (poniedziałek) do odwołania w związku z wejściem miasta Tarnów do „czerwonej strefy” zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w VII Liceum Ogólnokształcącym. Uprzejmie prosimy rodziców i uczniów o sprawdzanie na bieżąco informacji pojawiających się w e-dzienniku oraz na witrynie szkoły.

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 16 października 2020r. Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w sprawie zdalnego nauczania.

Ze względu na wprowadzenia czerwonej strefy w mieście Tarnów, zarządzam, co następuje:  §1 Od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) wprowadzam zdalne nauczanie w VII LO w Tarnowie, aż do odwołania. §2 W okresie zdalnego nauczania zadania wynikające ze Statutu, Prawa Oświatowego, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których  mowa w Rozporządzeniu […]

Skip to content