Uzdolniona młodzież VII LO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów.


 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

– Mróz Maksymilian z klasy 2ag – średnia ocen 5,19

edf

– Zelek Martyna z klasy 2E – średnia ocen 4,94

 


Nagrodę ‚Prymus 2020’

otrzymała Świerczek Gabriela z klasy 3a.

Prymus Tarnowa to wyróżnienie przyznawane uczniom, wybranym przez dyrekcję każdej tarnowskiej szkoły. Tytuł trafia do osób, które mogą pochwalić się wysoką średnią w nauce lub wykazały się wzorcową postawą społeczną.


GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH!

W dowód uznania za wspaniałe wyniki w nauce osiągnięte przyjmijcie nasze najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Jesteśmy przekonani, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium i nagrody będzie dla Was zachętą do dalszej pracy.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Post Author: 7lo