Wykłady „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie”.

24 lutego 2021 roku uczniowie klasy 2C wraz z p. B. Parą uczestniczyli w wykładach matematycznych na platformie Microsoft Teams organizowanych przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyły się trzy spotkania dla uczniów i nauczycieli.

Wykład dla uczniów prowadzony był przez mgr Piotra Pikula.

Tytuł wykładu : Który trójkąt jest najbardziej dowolny?

Opis: Można zauważyć, że często narysowany na szybko trójkąt ostrokątny wygląda jakby był prostokątny albo równoramienny. Referat jest próbą matematycznego odniesienia się do tego  „problemu” i wskazania trójkąta możliwie najmniej szczególnego.

Wykład dla nauczycieli prowadził dr Tomasz Kobos. 

Tytuł wykładu : Matematyczna restauracja. 

Opis: W czasie pandemii restauracje są zamknięte. Otwarta pozostaje jednak matematyczna restauracja, w której można złożyć swoje matematyczne zamówienie.

Wspólny wykład dla uczniów i nauczycieli prowadził dr Piotr Miska.

Tytuł wykładu: Zastosowanie rachunku wektorów w zadaniach z planimetrii . 

Opis: W szkole średniej dowiadujemy się, jak przy pomocy rachunku na wektorach udowodnić twierdzenia o odcinkach łączących środki boków trójkąta, ramion trapezu czy przekątnych trapezu. Celem warsztatów jest pokazanie na kilku przykładach, że wektory mogą być bardzo pożytecznym narzędziem w rozwiązywaniu również (a może przede wszystkim) trudniejszych zadań i twierdzeń w geometrii syntetycznej.

Wykłady były bardzo interesujące i świetnie przygotowane.

Uczniowie biorący udział w wykładach: Kinga Wybraniec, Natalia Wiatr, Karol Sumara i Jan Mika.

 

Post Author: 7lo