Uzdolniona młodzież VII LO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez […]

Informacja o zdalnym nauczaniu

Od dnia 19.10.2020 (poniedziałek) do odwołania w związku z wejściem miasta Tarnów do „czerwonej strefy” zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w VII Liceum Ogólnokształcącym. Uprzejmie prosimy rodziców i uczniów o sprawdzanie na bieżąco informacji pojawiających się w e-dzienniku oraz na witrynie szkoły.    Projekt „Zdalna szkoła + ” – możliwość pozyskania laptopów do zdalnego nauczania www.viilo-tarnow.pl/public_html/2020/09/04/laptopy […]

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 16 października 2020r. Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w sprawie zdalnego nauczania.

Ze względu na wprowadzenia czerwonej strefy w mieście Tarnów, zarządzam, co następuje:  §1 Od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) wprowadzam zdalne nauczanie w VII LO w Tarnowie, aż do odwołania. §2 W okresie zdalnego nauczania zadania wynikające ze Statutu, Prawa Oświatowego, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których  mowa w Rozporządzeniu […]

Integracja w Zatorze

9 października klasy 1A, 1C i 1D wzięły udział w całodniowej wycieczce  do Energylandii. Organizatorzy, czyli klasa 1A spisali się na medal. Opiekunami grupy były Pani Profesor R. Susułowska, I. Chorabik-Pabian, E. Ostrowska. Wspaniała pogoda, dobre humory i park rozrywki to składniki na udany aktywny wypoczynek.Wszystkim go polecamy .                […]

Laptopy +

W ramach wyżej wymienionego projektu jest możliwe udostępnienie przez szkołę laptopów, które posłużą tylko i wyłącznie do realizacji zdalnego nauczania. Skorzystać z tej pomocy może młodzież z rodzin wielodzietnych tj. przynajmniej 3 dzieci w rodzinie. Poniżej przedstawiamy Regulamin udostępnienia sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła + – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia […]

Szkolny kiermasz podręczników.

W poniedziałek 07.09 odbędzie się kiermasz podręczników. Dostępne będą tylko podręczniki dla klas drugich po gimnazjum oraz pierwszych. Osoby chcące sprzedać książki przynoszą je od jutra i przekazują je trójkom klasowym, a te z kolei oddają do biblioteki szkolnej z listą wszystkich przyniesionych książek podpisanych i wycenionych.

Ogłoszenie.

1) Zarządzeniem Nr 395/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 sierpnia 2020 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W związku z tym, szkoły mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2020/2021 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od 25 lipca 2020 […]

Zebrania Rodziców z wychowawcami klas.

W dniach 03.09.2020 oraz 09.09.2020 odbędą się zebrania Rodziców z wychowawcami klas według następującego harmonogramu: 03.09.2020  (czwartek) godz.16:30 klasa 1A – s.1 klasa 1C – s.2 klasa 1D – s.3 klasa 3a – s.4 klasa 3c – s.5 klasa 3d – s.8 klasa 3f – s.9 09.09.2020  (środa) godz.16:30 klasa 2A – s.1 klasa 2C […]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01.09.2020 odbędzie się w budynku szkoły zgodnie z następującym harmonogramem: godz.09:00 klasa 1A – s.1 (II piętro) klasa 1C – s.3 (II piętro) klasa 1D – s.5  (I piętro) godz.09:30 klasa 3a – s.2 klasa 3c – s.4 klasa 3d – s.8 klasa 3f – s.9 godz.11:00 klasa 2A […]

Skip to content