Kadra VII LO

 

DYREKTOR 

mgr Marian Kozik 

 

 

WICEDYREKTOR 

mgr Ewa Antecka – Hawrysz  

 

 

NAZWISKO I  IMIĘ NAUCZYCIELA   –  PRZEDMIOT

p. Kozik Marian  –  Fizyka

p. Antecka – Hawrysz Ewa  –  Język niemiecki

p. Banaś – Mróz Urszula  –  Język angielski

p. Barnacka – Gawlik Monika  –  Historia, Wiedza o społeczeństwie

p. Bednarek Anna  –  Język polski

p. Bochenek Agata   –  Język angielski

p. Chorabik-Pabian Ilona  – Historia,  Wiedza o społeczeństwie

p. Cichocki Wiktor  – Matematyka, Informatyka

Ks. Krzysztof Ciebień – Religia 

p. Drwal Mariusz  –  Język łaciński i kultura antyczna

p. Grochulska Barbara  –  Matematyka

p. Halska – Bukowska Anna  –  Plastyka

p. Kania Agnieszka  –  Biologia

p. Korona Arkadiusz  –  Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości

p. Kowalska Marta  –  Język angielski

p. Krakowiecka Justyna  –  Wiedza o kulturze

p. Krzemińska Elżbieta  –  Język angielski

p. Kubala – Armatys  Agnieszka  –  Biologia 

p. Lechowicz Elżbieta  – Język niemiecki

p. Leśniowska-Skaza Agata – Język polski

Ks. Matyka Łukasz  –  Religia 

p. Ostrowska Elżbieta –  Język polski

p. Pałach-Niziołek Jolanta  –  Wychowanie do życia w rodzinie

p. Para Bożena – Matematyka

p. Ruciński Grzegorz  –  Wychowanie fizyczne

p. Sorota Joanna –  Obowiązki bibliotekarza

p. Sorota Łukasz  –  Język angielski

p. Stochmal  Magdalena –  Język angielski

p. Susułowska Renata –  Język polski

p. Szczucińska-Ślęzak Bożena – Chemia, Przyroda

p. Tworzydło Joanna – Wychowanie fizyczne

p. Wojtarowicz Agnieszka – Geografia, Informatyka

p. Woyke Jadwiga –  Język niemiecki

p. Zielińska  Barbara – Obowiązki pedagoga

p. Żmuda-Cichocka Danuta – Matematyka

p. Tomasz Żmuda –  Wychowanie fizyczne