Kadra VII LO

 

Dyrektor szkoły: mgr Marian Kozik
Wicedyrektor: mgr Ewa Antecka – Hawrysz

 

Nazwisko i imię Przedmiot
Kozik Marian Podstawy przedsiębiorczości,
Przyroda – przedmiot uzupełniający
Antecka – Hawrysz Ewa Język niemiecki,
Banaś-Mróz Urszula Język angielski
Barnacka-Gawlik Monika Historia
Wiedza o społeczeństwie
Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający
Bednarek Anna Język polski
Wiedza o kulturze
Bochenek Agata Język angielski
Chorabik-Pabian Ilona Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Cichocki Wiktor Matematyka
Informatyka
Drwal Mariusz Język łaciński i kultura antyczna
Język łaciński w prawie – przedmiot dodatkowy
Język łaciński w medycynie – przedmiot dodatkowy
Grochulska Barbara Matematyka
Przedsiębiorczość
Kajmowicz Bożena Fizyka
Informatyka
Przyroda – przedmiot uzupełniający
Fizyka w medycynie – przedmiot dodatkowy
Kania Agnieszka Biologia
Korona Arkadiusz Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Krzemińska Elżbieta Język angielski,
Lampasiak Agnieszka Religia
Lechowicz Elżbieta Język niemiecki
Leśniowska-Skaza Agata Język polski
Wiedza o kulturze
Litwora Krystyna Zajęcia rewalidacyjne
Matyka Łukasz Religia
Mleczko Andrzej Geografia
Ostrowska Elżbieta Język polski
Pałach-Niziołek Jolanta Wychowanie do życia w rodzinie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Para Bożena Matematyka
Ruciński Grzegorz Wychowanie fizyczne
Słowek Beata Biologia
Sorota Joanna Obowiązki bibliotekarza
Sorota Łukasz Język angielski
Stochmal  Magdalena Język angielski
Susułowska Renata Język polski
Szczucińska-Ślęzak Bożena Chemia
Przyroda – przedmiot uzupełniający
Tworzydło Joanna Wychowanie fizyczne
Woyke Jadwiga Język niemiecki
Zielińska  Barbara Obowiązki pedagoga
Zajęcia rewalidacyjne