Kalendarz

                              Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Termin Wydarzenie
01.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.2020 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i III
09.09.2020 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II
24.09.2020 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
05.11.2020 Spotkanie informacyjne z rodzicami
11.12.2020 Zakończenie klasyfikacji klas trzecich
14.12.2020 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas trzecich
17.12.2020 Spotkanie wychowawców klas trzecich z rodzicami
22.12.2020 Szkolne Spotkanie Opłatkowe
23.-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
05.02.2021 Zakończenie klasyfikacji klas pierwszych i drugich
08.02.2021 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas pierwszych i drugich
11.02.2021 Spotkanie wychowawców klas pierwszych i drugich z rodzicami
18.02.2021 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
01.-05.03.2021 Spotkanie Dyrektora szkoły z uczniami klas trzecich
Marzec 2021 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
01.04.-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2021 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
23.04.2021 Zakończenie klasyfikacji klas trzecich
26.04.2021 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas trzecich
30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego klas trzecich
04.-18.05.2021 Egzamin maturalny
27.05.2021 Spotkanie wychowawców klas pierwszych i drugich z rodzicami
18.06.2021 Zakończenie klasyfikacji klas pierwszych i drugich
21.06.2021 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas pierwszych i drugich
Czerwiec 2021 Próbne matury w klasach drugich; badania wyników nauczania
w klasach pierwszych
25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich
26.06.-31.08.2021 Ferie letnie
30.08.2021 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej