Kalendarz

                              Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

                                             02.09.2019                             – rozpoczęcie roku szkolnego
                                             11,12.09.2019                        – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami
                                             26.09.2019                             – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
                                             14.10.2019                              – Dzień Edukacji Narodowej
                                             07.11.2019                               – spotkanie wychowawców klas I, II, III z Rodzicami
                                             08.11.2019                               – uroczystości z okazji Święta Niepodległości
                                             28.11.2019                               – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
                                             17.12.2019                               – zakończenie klasyfikacji klas III
                                             19.12.2019                               – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III
                                             20.12.2019                              – szkolne spotkanie opłatkowe
                                             23-31.12.2019                        – zimowa przerwa świąteczna
                                             09.01.2020                             – spotkanie wychowawców III z Rodzicami
                                             20.01.2020                              – zakończenie klasyfikacji klas I, II
                                             22.01.2020                              – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II
                                             23.01.2020                              – spotkanie wychowawców klas I, II z Rodzicami
                                             27.01.-09.02.2020                – ferie zimowe
                                             13.02.2020                              – posiedzenie Rady Pedagogicznej
                                             02.03.-06.03.2020                – spotkanie Dyrektora Szkoły z klasami III
                                             19.03.2020                              – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami
                                             marzec  2020                          – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
                                             09.04.-14.04.2020                – wiosenna przerwa świąteczna
                                             17.04.2020                              – zakończenie klasyfikacji klas III
                                             20.04.2020                             – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III
                                             24.04.2020                              – zakończenie roku szkolnego dla klas III
                                             04 -22.05.2020                       – egzamin maturalny
                                             28.05.2020                              – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami
                                            19.06.2020                                – zakończenie klasyfikacji klas I, II
                                            22.06.2020                               – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
                                            26.06.2020                               – uroczyste zakończenie roku szkolnego
                                            28.08.2020                               – posiedzenie Rady Pedagogicznej
                                            27.06-31.08.2020                  – przerwa letnia

                                          Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  04, 05, 06.05, 12.06.2020

                                          Rekolekcje:  09 – 11. 03. 2020