Kalendarz

Roku szkolnego 2018/2019

 

03.09.2018 – rozpoczęcie roku szkolnego

12,13.09.2018 – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami
20.09.2018 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
12.10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej
08.11.2018 – spotkanie wychowawców klas I, II, III z Rodzicami
09.11.2018 – uroczystości z okazji Święta Niepodległości
29.11.2018 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
21.12.2018 – szkolne spotkanie opłatkowe

23-31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna

07.01.2019 – zakończenie klasyfikacji klas I, II, III
10.01.2019 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III
10.01.2019 – spotkanie wychowawców klas I, II, III z Rodzicami

14.-27.01.2019 – ferie zimowe

31.01.2019 – posiedzenie Rady Pedagogicznej
04.03.-08.03.2019 – spotkanie Dyrektora Szkoły z klasami III
21.03.2019 – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami

kwiecień 2019 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna

10.04.2019 – zakończenie klasyfikacji klas III
17.04.2019 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

18.04.-23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 – zakończenie roku szkolnego dla klas III
06 -24.05.2019 – egzamin maturalny


23.05.2019 – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami
10.06.2019 – zakończenie klasyfikacji klas I, II
17.06.2019 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
21.06.2019
– uroczyste zakończenie roku szkolnego
30.08.2019 – posiedzenie Rady Pedagogicznej


22.06-31.08.2019 – przerwa letnia


Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2018, 02.05.2019, 06, 07, 08.05.2019

Rekolekcje: 25, 26, 27.03.2019