Oferta 2019 / 2020

 

 

Oferta edukacyjna VII LO
na rok szkolny 2019/2020

 


Oferta klas dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

 

 Ia  Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim

Klasa z zajęciami dodatkowymi z języka łacińskiego w prawie przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie:

język polski, historia, matematyka, język angielski.

 


Ib Klasa z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie, językiem angielskim

Klasa adresowana do uczniów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia na  kierunkach humanistycznych i prawniczych . Zwiększona ilość godzin z przedmiotów kierunkowych umożliwia także studiowanie socjologii, kryminologii, stosunków międzynarodowych, politologii i europeistyki.

Przedmioty punktowane na świadectwie :

język polski, historia / wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski.

 


Ic Klasa z rozszerzoną geografią, matematyką, językiem angielskim

Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne, geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i interpretacją danych gospodarczych. Przedmiot dodatkowy umożliwia zdobycie podstaw w zakresie tworzenia map geodezyjnych oraz pomiarów w terenie.

Przedmioty punktowane na świadectwie : 

język polski, geografia, matematyka, język angielski.

 


Id Klasa z rozszerzonym językiem polskim, biologią, językiem angielskim

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach, takich jak np. psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja oraz kierunki związane z kulturą fizyczną i zdrowiem. Jeżeli interesujesz się tematyką społeczną, chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem – wybierz klasę z tymi właśnie rozszerzeniami.

Przedmioty punktowane na świadectwie :

język polski, biologia, matematyka, język angielski.

  

Oferta klas dla absolwentów gimnazjum:

 

 IA Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim

Klasa z zajęciami dodatkowymi z języka łacińskiego w prawie przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:

język polski, historia, matematyka, język angielski.

 


IC Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim

Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne, geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i interpretacją danych gospodarczych. Przedmiot dodatkowy umożliwia zdobycie podstaw w zakresie tworzenia map geodezyjnych oraz pomiarów w terenie

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:

język polski, geografia, matematyka, język angielski.

 


ID Klasa z rozszerzonym językiem polskim, biologią, językiem angielskim

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach, takich jak np. psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja oraz kierunki związane z kulturą fizyczną i zdrowiem. Jeżeli interesujesz się tematyką społeczną, chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem – wybierz klasę z tymi właśnie rozszerzeniami.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:

język polski, biologia, matematyka, język angielski.

 


IE Klasa z rozszerzoną biologią, chemią, językiem łacińskim i kulturą antyczną

Zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie. Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, medycyną, weterynarią, kosmetologią i ochroną środowiska. Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, rehabilitacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz innych medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych. Rozwijanie wiedzy z chemii zapewnia udział w wykładach organizowanych przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:

język polski, biologia/chemia, matematyka, język angielski.

 

W Klasie z rozszerzoną biologią i chemią uczniowie mają organizowane zajęcia z fizyki w medycynie, a w klasie z rozszerzoną historią i językiem polskim język łaciński w prawie.


 

„Jesteśmy szkołą, która ucząc inspiruje, rozwija pasje i kreatywność”.