Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w okresie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka na odległość jest dla nas wszystkich nie tylko dużym wyzwaniem ale i koniecznością. Doświadczyliśmy już tego w momencie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Odbywa się ona w naszej szkole głównie za pomocą e-dziennika i poczty internetowej, ale i także dostępnych i sprawdzonych dotychczas metod i środków, pozwalających na realizację podstawy programowej i zapewnienie ciągłości pracy. W związku z tym pamiętajmy o zachęcaniu uczniów do samodzielnej pracy.

W razie potrzeby warto nawiązać kontakt z wychowawcą lub nauczycielem prowadzący dane zajęcia w godzinach jego pracy z wykorzystaniem
e-dziennika. Plan pracy nauczycieli znajduje się na stronie internetowej szkoły. Do Państwa dyspozycji jest również pedagog szkolny z którym w razie potrzeby można nawiązać kontakt.

Życzę Państwu i Państwa rodzinom dużo zdrowia

 

Dyrektor VII LO