Samorząd uczniowski

 

 

Przewodniczący: Maksymilian Para

Wiceprzewodniczący: Igor Niemczura

Skarbnik: Emilia Bodzioch

Sekretarz: Jarosław Jankowski

Sekcja dekoracyjna: Wiktoria Ból

Wolontariat: Kinga Zaucha

Media: Wiktoria kiełbasa

Radiowęzeł: Maciej Bartel

Opiekun samorządu: mgr Anna Bednarek 

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego:

2019/2020
Luty – Urna na korespondencje
6 Marzec – Dzień kobiet
9/11 Marzec – Rekolekcje
20 Marzec – Pierwszy dzień wiosny
Marzec/Kwiecień – Przegląd talentów
24 Kwiecień – Pożegnanie klas 3
30 Kwiecień – Dni otwarte
26 Czerwiec – Zakończenie roku
2020/2021
1/2 Wrzesień – Rozpoczęcie roku szkolnego
1 Październik – Dzień chłopaka
Październik – praca nad kroniką [uzupełnienie 2019/2020]
15 Październik – Dzień nauczyciela
16 Listopad/Grudzień – Dzień życzliwości
24 Grudzień – wigilie klasowe