Wytyczne do matur

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Maturzyści!

 

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa COVID-19 prosimy wszystkich o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi procedur bezpieczeństwa i higieny pobytu młodzieży w trakcie pandemii na terenie VII LO w Tarnowie podczas konsultacji oraz egzaminów maturalnych.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.